Frågor och Svar

Här är ett urval på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på frågan så får du fram svaret.


Varför heter ni Falu Vapen Färg AB ?
Svar:

Vårt varunamn registrerades redan 1932 på Patent och registreringsverket och har sitt ursprung i stadsvapnet för staden Falun och bolaget har aldrig haft eller producerat någonting med kopplingar till vapen.

Bilden nedan visar en silltunna som man på den tiden ofta förvarade Rödfärg i, som också var bolagets första logotyp.

 

Vad menar ni med ”Mindre arbete till lägre kostnad” ?
Svar:

Våra färger baseras på klassiska svenska traditioner som låter virket andas och skiljer sig från de flesta moderna plastbaserade färger (akrylater) som finns på marknaden.

Många av dessa moderna färger kan hålla väldigt länge, upp till 15 år innan man behöver måla om.
Men då krävs också att man gör rätt, de flesta av dessa färger målas i system och kräver först en grun­dolja sedan en grund­färg och slutligen 1–2 lager täck­färg. Det gör att att du målar huset upp till fyra gånger med en färgsystem som får ett betydligt högre inköp­spris jämfört med ett färgsystem från Falu Vapen Färg AB.

Med vårt färgsystem ska du bara stryka två gånger på nytt virke. Efter 5-8 år (ännu längre med Falu Fasad) borstar du bort lös färg och tjocka färgskikt och målar ett färgskikt till. Så nor­malt sett har man efter tre-fyra strykningar med ett billigare färgsystem ett nymålat hus efter ca. 15-20 år!

Bäst livslängd har våra färger på träfasader som har en skyddande takfot och som är upp till 2 våningar höga, färgerna ska målas tunt och återger strukturen i virket som ger fasaden ett ”levande” utseende.

Är era färger miljömärkta ?
Svar:

Flera miljömärkningar kräver tester som ska utföras på hyvlat virke enligt en ISO standard. Det innebär att vi inte kan få vår Rödfärg och Slamfärg godkända då de ska målas på råsågat panelvirke.

Men i BASTA registret som branschorganisationen rekommenderar att vi rapporterar till och som utgår från innehållet i färgen, är vi registrerade och därmed godkända för upphandlingar i projekt där det krävs miljöklassificerade produkter. Mer finns att läsa på deras hemsida bastaonline.se.

Våra Rödfärger vågar vi påstå är bland de färgerna på marknaden som har minst miljöpåverkan, då huvudingredienserna är linolja, mjöl, syntetiska pigment (återvunnet stålmaterial, se FAQ) och vatten. En produkt som kan definieras och ingå under begreppet cirkulär ekonomi.

Varför kan man inte måla i alla kulörer med era färger?
Svar:

Falu Vapen Färg AB producerar och marknadsför diffusionsöppna färger och vår affärsidé är att virket ska kunna ventilera (andas) genom färgfilmen.

Det innebär att våra färger alltid ska målas i tunna skikt och är därför inte lämpliga att använda i alla typer av kulörer.

Vi har därför tagit fram en kulörkarta som visar de kulörer vi godkänt, vill kunder prova våra färger i andra kulörer tar vi inget ansvar för resultatet .

Kan man byta kulör från faluröd Rödfärg till Falu Fasad i vit kulör ?
Svar:

Vi avråder från det, även fast man kan borsta träfasaden väldigt ren är det svårt att vid t.ex. kvistar och lock få bort alla lösa rödfärgspigment som då kan ”färga in” i den nya vita färgen.

Vad menas med syntetiska pigment?
Svar:

Järnox­id­pig­ment i färger är rest­pro­duk­ter från gru­vdrift eller pro­duc­er­ade från åter­vun­net stål.
I tillverknings-processen av järnoxidpig­ment baserat på åter­vun­net stål använ­ds järn­vit­riol och vatten som värms upp i stora kar. Blandningen skapar en forcerad rostprocess av stålet. Massan som skapas i karet filtreras rent och torkas sedan i olika kornstorlekar eller brän­ns för att få önskad kulör och kvalitet på järnoxidpigmentet. Denna tillverkn­ingsme­tod som baseras på återvunnet stålmaterial kallas syntetisk process, därav namnet syn­tetiska pig­ment.
Falu Vapen Röd­färg innehåller denna typ av järnox­id­pig­ment som är tillverkat av åter­vun­net kontrollerat material i en miljövän­lig process och det gör att våra järnoxidpig­ment är fria från miljöfarliga tung­met­aller så som t.ex. bly.

Test av Rödfärg
Svar:

Det finns många Rödfärger på marknaden med skiftande kvalitet och då vi är väldigt trygga med vår produkt lät vi Linnéuniversitetet utföra en provning enligt en standard för kulörstabilitet (927-6). Resultatet bekräftade det vi redan visste, att vår Rödfärg är väldigt kulörstabil.

Ladda hem resultatet här.kulorstabilitet-iso-927-6-rodfarg

Är det något man bör tänka på när man målar med en svart kulör?
Svar:

Föru­tom att det blir väldigt fint så bör man vara med­veten om att svart kulör drar åt sig värme.
Den högre värmen gör att träpanelen har större risk att torka ut och spricka och kulören bryts ner något snabbare än om man målar med ljusare kulörer.

Går det att bättringsmåla med era färger?
Svar:

Det finns risk för att fasaden kan uppl­evas som flam­mig eller prickig om du målar “vått i torrt” vid en bät­tringsmål­ning. Det kan synas vid exem­pelvis pen­selvänd­ningar på höga fasader när man inte målat hela brä­dans längd eller vid bät­tringsmål­ning av spikskallar.

Ska man grundolja ändträet innan målning ?
Svar:

Det är en bra ide’ !

Men var noga så att det inte kommer grundolja på de ytor som ska målas med våra helmatta färger.

Då det där blir ett tjockare och tätare färgskikt och därmed risk för uppglansning.

Kan man måla med Falu Fasad på en panel som är behandlad med järnvitriol?
Svar:

Är huset behandlat med järnvitriol sedan tidigare skall ytan anses ha varit helt oskyddad.

Den kulören som uppfattas på huset är döda träfiber, så kallat gråträ och det är aldrig ett bra målningsbart underlag.

Antimögelbehandla hela fasaden varefter stålborstning krävs ner till ett rent och fast underlag.

Därefter skall fasaden anses vara obehandlat och stryks därför två gånger med Falu Fasad enligt produktens rekommendationer.

Kulörskillnad på olika underlag
Svar:

Våra färger ska målas i tunna skikt och olika underlag som t.ex gammalt eller nytt virke ”suger” upp olika mängd färg vilket gör att kulören kan upplevas som olika trots att man målat från samma färgburk.

Det kan vara bra att känna till när man t.ex. har byggt till en äldre fastighet och efter nymålning på hela fastigheten märker en skillnad på kulören mellan den nya och den gamla delen av fastigheten.

Går det att få provburkar i den kulör jag tänkt mig?
Svar:

Din färghand­lare kan till­han­dahålla 1 liters provburkar i både Falu Vapen Slam­färg och Fasad­färg, som kan bry­tas till önskad kulör (se kulörkartan på startsidan).

Hur länge håller en burk med Falu Vapen Färg?
Svar:

Om fär­gen förvaras frost­fritt och är oöpp­nad så har färgen en hållbarhet på 2 år från tillverkningsdatum.

Varför ska era färger förvaras frostfritt ?
Svar:

Då alla våra färger är vattenburna ska de förvaras torrt och frostfritt, om en färg frusit finns det risk att vattenkristaller förstört emulgeringen i färgen och den blir obrukbar.

Hur långt räcker 1 liter färg?
Svar:

När vi anger sträckförmågan (antal målade kvm per liter färg) på våra färger gäller det för de ytor som våra olika färgtyper är avsedda att användas på. Det kan vara bra att vara medveten om att om man t ex målar på ett väldigt torrt, ”sugande” underlag kan färgåtgången bli högre än den angivna. Målar man däremot på ett slätt, hårt underlag kan färgen komma att räcka längre.

Normalt räcker vår Rödfärg och Slamfärg till ca 3 kvm/liter och Falu Fasad till ca 4-6 kvm/liter.

Det antal kvm/liter som vi anger på våra olika produkter baseras på det färgskikt som vi rekommenderar i kombination med lång erfarenhet av våra färger.

Hur många skikt ska jag måla?
Svar:

På nytt virke, två strykningar och späd med 10% vatten första strykningen. Vänta sedan minst ett dygn och måla med outspädd färg på andra strykningen. Vid ommål­ning räcker det att måla en gång med outspädd färg.

Hur ofta behöver man måla om?
Svar:

Med Falu Vapens Rödfärg/Slamfärg ska du räkna med ett ommålningsintervall på 5-8 år beroende på kulör och hur väderut­satt ytan är. Falu Fasad håller under samma förutsättningar ca 8-12 år och Knut och Foderfärgen ca 8-12 år.

Hur tjocka färgskikt skall jag måla?
Svar:

Falu Vapens färger ska du stryka tunt, då de inte ska byg­ga tjocka färgskikt. Det ska max vara 0,5 mm våt färgfilm per strykning. Använd gärna Falu Vapens Proff­spensel med sty­vare borst som stryker ut fär­gen väl.

Det totala färgskiktet när du är klar ska inte vara mer än 0,15 mm torkad färg. Det är viktigt för att färgen ska få bra vidhäftning och vara diffusionsöppen.

Hur undviker man krackelering på färgen?
Svar:

Måla tunna skikt och ej i direkt solsken eller på på solvarma ytor, känns ytan varm när du lägger handen på fasaden bör du inte måla.

Dåligt rengjord yta, gamla färglager, poröst trä och gråträ i underlaget är också orsaker till att det kan bli krackeleringar.

Går det att sprutmåla Falu Vapen Rödfärg ?
Svar:

Ja det går bra!
Men det är extra viktigt att man gör ett bra underarbete och borstar bort lös och gammal färg, som annars vid penselstrykning lossnar. Sedan ska man vara medveten om att kulören blir något mörkare då pigmenten bearbetas i färgsprutan.
Bosch har även gjort en instruktionsfilm som du kan titta på.

 

Kan jag få hjälp med mitt kulörval?
Svar:

Vi har tagit fram en kulörkarta (som finns på startsidan) på de kulörer vi vet fungerar bra utomhus. Det finns möjlighet att beställa 1 liters burkar hos våra återförsäljare om du vill prova en mindre yta innan du bestämmer dig.

Kan jag måla med Falu Vapen Rödfärg eller Slamfärg på färdiggrundat virke?
Svar:

Det beror på vad virket är grun­datmålat med. Är panelen målad med Rödfärg/Slamfärg så går det utmärk att färdigstryka med ett lager outspädd Falu Vapen Rödfärg. Är panelen målad med ett lager färg rekommenderar vi att färdigmåla med ett lager Falu Vapen Falu Fasad i liknande kulör som grundmålningen. Är panelen målad i två skikt med en färgtyp som innehåller akrylatbindemedel avråder vi från att använda våra produkter.

 

Kan jag måla min fasad med olika tillverkningssatser av samma kulör?
Svar:

Då vi har en mycket noggrann kontrollerad råvara och löpande kontroller under hela tillverkningsprocessen så kan du blanda olika tillverkningssatser (batcher) på samma vägg.

Har du däremot mixat kulören hos en färghandlare är det säkrast att vid komplettering låta samma handlare mixa din kulör igen.

Kan jag måla över en tidigare rödsfärgsmålad fasad med Falu Fasad eller brytbar slamfärg?
Svar:

Det kan du göra, men det är vik­tigt att borsta och skrapa fasaden ordentligt ren från gammal färg.

De gamla pig­menten som eventuellt finns kvar på fasaden påverkar kulören i det nya färgskik­tet som då kan förän­dras redan efter kort tid. Det kom­mer att synas tydli­gast på ytor med högre vat­ten­be­last­ning.
OBS vi avråder från att använda våra färger på fasader tidi­gare målade med Falu Röd­färgs kulörer Terra, Ockra eller Verde.

 

 

När är det bäst att måla?
Svar:

Vi rekommenderar att man målar innan det blir för fuktigt ute (virket får inte ha en fukthalt som överstiger 17%). Sedan ska man inte måla om dygnslägsta temperaturen understiger 5 grader och inte heller i direkt solsken. En rekommendation är också att om ytan känns varm när man lägger handen på den, vänta.

Vad är skillnaden på Slamfärg och Falu Fasad ?
Svar:

Falu Vapen Falu Fasad fäster på nytt råså­gat och hyvlat virke, torkat tryckim­preg­n­erat virke, tidi­gare olje– och slam­färgsmålade ytor. Vi rek­om­menderar inte Falu Fasad på ytor som innehåller akry­lat­bindemedel, då den ytan är ter­mo­plas­tisk och det kan leda till att färgen släpper då akrylaten rör sig med yttertemperaturen.
Falu Vapen Rödfärg och Slam­färg ska använ­das på nytt råså­gat virke och tidi­gare endast slam­färgsmålade ytor.

Vad menar ni med “Färger som andas”?
Svar:

Det är en färg som tillåter fukt och vat­tenånga att passera in och ut genom färgfil­men. Vår ide är att färg är till för att sätta kulör på huset och sky­dda vir­ket från det ned­bry­tande UV-ljuset, inte att utestänga fuk­t­van­dring som många mod­erna färgsys­tem har för avsikt att göra. Att utestänga fuk­t­van­dring kan på sikt innebära att vir­ket murknar.

Läs gärna mer på träguidens hemsida om fasadfärger

https://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-och-underhall/ytbehandling-och-underhall–generellt/ytbehandling/varfor-man-ytbehandlar-utvandigt-tra/?previousState=1

 

 

Vilket förarbete krävs för att måla med Slamfärg eller Falu Fasad?
Svar:

Skrapa bort gamla färgskikt, borsta bort den övriga lösa fär­gen och/eller annat löst mate­r­ial och säk­er­ställ att vir­ket du ska måla på är rent och frisk och anpas­sat för färgtypen (råså­gat virke för slam­färg). Behandla fasaden med ett medel mot mögel, råd­fråga Din färghand­lare hur du ska göra. Se gärna våra instruktionsfilm ” När du ska måla om med Falu Vapen Rödfärg”

Om jag inte är nöjd?
Svar:

Om du mot för­modan inte skulle vara nöjd efter att ha använt våra pro­duk­ter, så fyll i rekla­ma­tions­blan­ket­ten och ta med dig den till inköpsstället.(klicka på den röda texten)

Våra återförsäljare: