Frågor och Svar

Här är ett urval på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på frågan så får du fram svaret.


Är era färger miljömärkta ?
Svar:

Flera miljömärkningar kräver tester som ska utföras på hyvlat virke enligt en ISO standard. Det innebär att vi inte kan få vår Rödfärg och Slamfärg godkända då de ska målas på råsågat panelvirke.

Men i BASTA registret som branschorganisationen rekommenderar att vi rapporterar till och som utgår från innehållet i färgen, är vi registrerade och därmed godkända för upphandlingar i projekt där det krävs miljöklassificerade produkter. Mer finns att läsa på deras hemsida bastaonline.se.

Våra Rödfärger vågar vi påstå är bland de färgerna på marknaden som har minst miljöpåverkan, då huvudingredienserna är linolja, mjöl, syntetiska pigment (återvunnet stålmaterial, se FAQ) och vatten. En produkt som kan definieras och ingå under begreppet cirkulär ekonomi.

Vad menas med syntetiska pigment?
Svar:

Järnox­id­pig­ment i färger är rest­pro­duk­ter från gru­vdrift eller pro­duc­er­ade från åter­vun­net stål.
I tillverknings-processen av järnoxidpig­ment baserat på åter­vun­net stål använ­ds järn­vit­riol och vatten som värms upp i stora kar. Blandningen skapar en forcerad rostprocess av stålet. Massan som skapas i karet filtreras rent och torkas sedan i olika kornstorlekar eller brän­ns för att få önskad kulör och kvalitet på järnoxidpigmentet. Denna tillverkn­ingsme­tod som baseras på återvunnet stålmaterial kallas syntetisk process, därav namnet syn­tetiska pig­ment.
Falu Vapen Röd­färg innehåller denna typ av järnox­id­pig­ment som är tillverkat av åter­vun­net kontrollerat material i en miljövän­lig process och det gör att våra järnoxidpig­ment är fria från miljöfarliga tung­met­aller så som t.ex. bly.

Våra återförsäljare: