Information

  • Guldglimrande unik kulör
  • Limited edition, 300 numrerade burkar
  • Finns hos Bolist eller någon av våra övriga återförsäljare
  • Rek. pris inkl. moms 1.895 kr för 3 liter

Filer

Falu Guld

Falu Guld – en guldkantad fasadfärg

Den faluröda kulören är älskad av miljontals och har utsmyckat våra hus, torp och gårdar i hundratals år. Genom ett samarbete med Triss lanserar vi på Falu Vapen Färg AB nu en uppdatering, och vi kallar den för Falu Guld. Färgen, som tillverkas i Falun, innehåller till viss del pulvriserad malm utvunnen i Falun och kan innehålla spår av äkta guld!

Anledningen till att vi lanserar Falu Guld är att många som plötsligt vinner på Triss vill sätta guldkant på tillvaron. Kanske köper man inte ett helt nytt hus, utan man väljer att uppgradera det man redan har. Med Falu Guld vill vi göra det möjligt för flera att sätta guldkant på både tillvaron och husfasaden.

I samarbete med Triss. Spel från AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se

 

Guldhuset i Dalarna, så här fint blev det !

 


Målningsråd

Användningsområde

Falu Vapen Falu Guld är lämplig att målas på nytt hyvlat/ohyvlat virke och tidigare fasader målade med Falu Vapen Falu Fasad eller ommålning av tidigare slamfärgsmålade eller laserade ytor

Målningsråd

Tillse att ytan som ska målas är ren, fri från mögelpåväxt, gråträ, lös färg och tjocka färgskikt. Ytor tidigare målade med rödfärg ska borstas och skrapas väldigt noga så att inte lösa färgpartiklar från den tidigare färgen påverkar den nya färgfilmen. Falu Guld är inte lämplig att måla på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel.

Målning

Det är viktigt att fasaden är torr (högst 17 % fuktkvot) innan målning, rör om färgen väldigt noga och under lång tid innan målning. Stryk ut färgen väl i två skikt och låt färgen torka i minst 48 timmar mellan strykningarna.

Måla inte om dygnstemperaturen understiger 5 grader, i direkt solsken eller om fasaden som ska målas känns varm.

Våra återförsäljare: